Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 23/20 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin na lata 2020 - 2023

Data podpisania: 2020/01/17

Data wejścia w życie: 2020/01/17


ZARZĄDZENIE NR 23/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2020 r
.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin na lata 2020 - 2023


Na podstawie art.44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin na lata 2020 - 2023, zwaną dalej „Radą".
2. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Szczecin.


§ 2. W skład Rady wchodzą następujące osoby:
1) Andrzej Grzeszczyk - Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie;
2) Krzysztof Lechniak - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski;
3) Zofia Mirkiewicz - Stowarzyszenie "Zrozumieć" w Szczecinie;
4) Konrad Piskorz - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie;
5) Alicja Zołotucho - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie.
 

§ 3. Obsługę Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.
 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 381/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 - 2019.
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta
 

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/01/17, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2020/02/05 11:01:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2020/02/05 11:01:27 nowa pozycja