Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 335/20 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Data podpisania: 2020/06/30

Data wejścia w życie: 2020/06/30


Zarządzenie Nr 335/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 96/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 166/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 212A/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 271/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r.) załącznik Nr 1 Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok i załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 rok otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/06/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/07/07 14:48:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/07/07 14:48:21 nowa pozycja