Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 493/20 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/09/22

Data wejścia w życie: 2020/09/22


                                                       ZARZĄDZENIE NR 493/20

                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                    z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w związku z § 12 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r.)zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Pawła Szczyrskiego - Głównego Specjalistę na stanowisko koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin do ścisłej współpracy z koordynatorem ds. dostępności.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                             Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/09/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/09/22 12:14:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/09/22 12:14:22 nowa pozycja