Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 493/20 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/09/22

Data wejścia w życie: 2020/09/22


                                                       ZARZĄDZENIE NR 493/20

                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                    z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w związku z § 12 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r.)zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Pawła Szczyrskiego - Głównego Specjalistę na stanowisko koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin do ścisłej współpracy z koordynatorem ds. dostępności.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                             Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/09/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/09/22 12:14:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/09/22 12:14:22 nowa pozycja