Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 84/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych GMS

Data podpisania: 2020/02/24

Data wejścia w życie: 2020/02/24


Zarządzenie Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 8 z siedzibą przy ul. Różowej 24 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania;

§ 2. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 18 z siedzibą przy ul. Unisławy 15a w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzania;

§ 3. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 33 z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 65 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzania;

§ 4. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 45 z siedzibą przy ul. B. Czwójdzińskiego 9 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzania;

§ 5. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 51 z siedzibą przy ul. Krzywej 59 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzania;

§ 6. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 64 z siedzibą przy ul. Ks. Barnima III Wielkiego 26 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzania;

§ 7. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 67 z siedzibą przy ul. H. Cegielskiego 9 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzania;

§ 8. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 72 z siedzibą przy ul. Wacława Felczaka 14 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzania;

§ 9. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Przedszkole Publiczne Nr 80 z siedzibą przy ul. W. Łokietka 16 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzania;

§ 10. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki z siedzibą przy ul. Złotowska 86 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzania;

§ 11. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzania;

§ 12. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 28 im. B. Czwójdzińskiego z siedzibą przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzania;

§ 13. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzania;

§ 14. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 61 im. M. Kmiecika z siedzibą przy ul. 3 Maja 4 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzania;

§ 15. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 65 im. prof. A. B. Dobrowolskiego z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzania;

§ 16. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego z siedzibą przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzania;

§ 17. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja z siedzibą przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzania;

§ 18. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 8  im. St. Staszica z siedzibą przy ul. 3 Maja 1a w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzania;

§ 19. Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin pn. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą przy ul. Hożej 6 w Szczecinie przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie składniki majątkowe określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzania.

§ 20. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § od 1 do 19 niniejszego zarządzenia, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo – odbiorcze zawierające wartość przekazywanych składników majątkowych.

§ 21. Wykonanie zarządzania powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Niemiecki dla dzieci 1. 3-7 lat

9788381145404

kpl.

1

 

2.

Niemiecki dla dzieci 3-7 lat

9788381144179

kpl.

1

 

3.

Niemiecki dla dzieci 100 pierwszych słówek Książeczka + Karty obrazkowe

9788377887172

kpl.

1

 

4.

Dziecięce ubrania - zdjęcia - karty obrazkowe

044222184032

kpl.

1

 

5.

Porozmawiajmy o Twoim dniu - karty obrazkowe

044222170936

kpl.

1

 

6.

Niemiecki - to proste! CD-ROM

5907595771252

szt.

1

 

7.

Dzieci to lubią najbardziej. Antologia polskiej literatury dziecięcej. (wyd. pol-niem)

9788375684605

szt.

1

 

8.

Język niemiecki dla dzieci 8-10 lat

9788378987178

szt.

1

 

9.

Niemiecki na wesoło - książka z płytą

9788393709205

kpl.

1

 

10.

Meine Freunde und ich Bildkarten

9783126069649

kpl.

1

 

11.

Hallo Anna Pacynka Anna

2014290112709

szt.

1

 

12.

Hallo Anna 1. Zeszyt ćwiczeń dla szkół językowych, wersja niem-niem

9788377153239

szt.

1

 

13.

Hallo Anna 1 Język niemiecki Poradnik dla nauczyciela CD z kartami obrazkowymi

9788377154984

kpl.

1

 

14.

Śpiewaj i ucz się Piosenki niemieckie z przewodnikiem dla rodziców

9788380636613

szt.

1

 

15.

Das Zahlenspiel - gra językowa (niemiecki)

9788881480760

szt.

1

 

16.

Lotto niemieckie żywność

8426804205250

szt.

1

 

17.

Bilder Bingo Deutsch Gra New

9788853625816

szt.

1

 

18.

Die Welt der Tiere - gra językowa (niemiecki)

9788853622839

szt.

1

 

19.

Wir packen unseren Koffer - gra językowa (niemiecki)

9788853619280

szt.

1

 

20.

Eli Kalenderuhr (Eli clock) gra

9788881484744

szt.

1

 

21.

Maskotka pluszowa pacynki - palczatki

5901779366050

szt.

1

 

22.

Spadochron chusta animacyjna 3,5 m

5704954230203

szt.

1

 

23.

Woreczki z grochem - cyfry

5905793048138

szt.

1

 

24.

Plansza - Językowa niezapominajka

5902020598145

szt.

1

 

25.

Plansza - Miasto

5902020598251

szt.

1

 

26.

Farma zwierząt puzzle stojące E1450

6943478003712

szt.

1

 

27.

Dzikie zwierzęta Puzzle stojące

6943478003729

szt.

1

 

28.

Ruszam się i uczę mata z kostkami

bez isbn

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sing tanz und hab Spaß +CD / CEBP 24.12

9788364631894

szt.

3

 

2.

Rund um das Schuljahr NEU

9788377154434

szt.

2

 

3.

Grammatik Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami A1 A2

9788302169649

szt.

2

 

4.

Der kleine Vampir verreist

9783499202971

szt.

2

 

5.

80 schnelle Spiele für die DaZ- und Sprachförderung, m. 1 CD-ROM

9783834623102

szt.

2

 

6.

Ja Klar 1. DVD Deutsch mit Toni Tiger

9788853603395

szt.

2

 

7.

Hurra, Ferien! + Video MultiROM

9788853614803

szt.

30

 

8.

Oma Fix und der Pirat + Video MultiROM

9788853621924

szt.

30

 

9.

PB3 und das Gemuse + Video MultiROM

9788853614810

szt.

2

 

10.

Erste Lekturen 2; PB3 braucht Hilfe + Multi-ROM with VIDEO

9788853617125

szt.

2

 

11.

Erste lekturen 2; PB3 und der Clown Coco +Multi-ROM with VIDEO

9788853621931

szt.

2

 

12.

22 Brettspiele. Deutsch als Fremdsprache

9783127688122

szt.

2

 

13.

111 KURZREZEPTE DAF

9783127687811

szt.

2

 

14.

Magnet Smart 1 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7

9788380633636

szt.

2

 

15.

Magnet Smart 2 (2017) Podręcznik dla szkoły podstawowej kl.7-8 (niemiecki)

9788380633643

szt.

2

 

16.

Magnet 1. DVD

9788376082868

szt.

2

 

17.

Wortschatz uben Freizeit - mein jahr

9783126748902

szt.

30

 

18.

Wortschatz uben Einkaufen

9783126748926

szt.

30

 

19.

Wortschatz uben mein tag, in der Schule, zu hause

9783126748940

szt.

30

 

20.

Niemiecka gramatyka obrazkowa

9788380635746

szt.

30

 

21.

Die Sommerferien A1

9783126051125

szt.

2

 

22.

Neu in Der Stadt

9783126051149

szt.

2

 

23.

Neue Freunde

9783126051163

szt.

2

 

24.

Hier kommt Paul + CD

9783126051194

szt.

2

 

25.

Deutschland politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

000000123123

szt.

1

 

26.

Deutschland physisch - mapa ścienna w języku niemieckim 160 x 120

00000124124

szt.

1

 

27.

Zestaw kontrolny Pus

5900238764222

szt.

30

 

28.

DEUTSCH MACHT SPASS 1

9788375140545

szt.

30

 

29.

DEUTSCH MACHT SPASS 2

9788375140682

szt.

30

 

30.

miniLUK Deutsch als Zweitsprache, Wortschatz und Grammatik

9783837741322

szt.

30

 

31.

Motivationssticker fur den Unterricht - Naklejki

9783125100022

szt.

10

 

32.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

2

 

33.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

2

 


 

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sprach Fluss

9783191417512

szt.

1

 

2.

Sprachrätsel Landeskunde A2-B2

9783192095818

szt.

1

 

3.

Zwischendurch mal ... kurze Geschichten

9783193610027

szt.

1

 

4.

Zwischendurch mal Landeskunde

9783193010025

szt.

1

 

5.

Zwischendurchmal... Projekte

9783193910028

szt.

1

 

6.

Zwischendurch mal Gedichte

9783193510020

szt.

1

 

7.

Tablice Język niemiecki

9788366136533

szt.

1

 

8.

Szenisches Lernen

9783190517510

szt.

1

 

9.

Herz oder Pistole? Kommunikatives fur den DaF-Unterricht

9783190117512

szt.

1

 

10.

Das Zauberbuch bildkarten Starter

9788853605702

szt.

1

 

11.

44 Aussprachespiele

9783126751872

szt.

1

 

12.

Spuren im Schnee +CD. Niveau zwei A2

9788853006301

szt.

1

 

13.

Eine Kleine Deutschmusik Lieder + ubungs

9783126063913

szt.

1

 

14.

Eine Kleine Deutschmusik audio cd

9783126063920

szt.

1

 

15.

Niemiecki Gramatyka z ćwiczeniami

9788377887486

szt.

1

 

16.

Małe tablice Język niemiecki 2017

9788373504264

szt.

1

 

17.

111 Theaterspiele

9783834623935

szt.

1

 

18.

Kreativ schreiben

9783190417513

szt.

1

 

19.

Mapa Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna)

9788374093293

szt.

1

 

20.

Flaga-Niemcy 70x110

0000000006S

szt.

1

 

21.

Schnitzeljagd Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788853619334

szt.

1

 

22.

Verben Bingo - gra językowa (niemiecki)

9788853611772

szt.

1

 

23.

Lasst uns einkaufen! - gra językowa (niemiecki)

9788853613691

szt.

1

 

24.

Super Bis Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788881480975

szt.

1

 

25.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

1

 

26.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sprach Fluss

9783191417512

szt.

1

 

2.

Sprachrätsel Landeskunde A2-B2

9783192095818

szt.

1

 

3.

Zwischendurch mal ... kurze Geschichten

9783193610027

szt.

1

 

4.

Zwischendurch mal Landeskunde

9783193010025

szt.

1

 

5.

Zwischendurchmal... Projekte

9783193910028

szt.

1

 

6.

Zwischendurch mal Gedichte

9783193510020

szt.

1

 

7.

Tablice Język niemiecki

9788366136533

szt.

1

 

8.

Szenisches Lernen

9783190517510

szt.

1

 

9.

Herz oder Pistole? Kommunikatives fur den DaF-Unterricht

9783190117512

szt.

1

 

10.

Das Zauberbuch bildkarten Starter

9788853605702

szt.

1

 

11.

44 Aussprachespiele

9783126751872

szt.

1

 

12.

Spuren im Schnee +CD. Niveau zwei A2

9788853006301

szt.

1

 

13.

Eine Kleine Deutschmusik Lieder + ubungs

9783126063913

szt.

1

 

14.

Eine Kleine Deutschmusik audio cd

9783126063920

szt.

1

 

15.

Niemiecki Gramatyka z ćwiczeniami

9788377887486

szt.

1

 

16.

Małe tablice Język niemiecki 2017

9788373504264

szt.

1

 

17.

111 Theaterspiele

9783834623935

szt.

1

 

18.

Kreativ schreiben

9783190417513

szt.

1

 

19.

Mapa Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna)

9788374093293

szt.

1

 

20.

Flaga-Niemcy 70x110

0000000006S

szt.

1

 

21.

Schnitzeljagd Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788853619334

szt.

1

 

22.

Verben Bingo - gra językowa (niemiecki)

9788853611772

szt.

1

 

23.

Lasst uns einkaufen! - gra językowa (niemiecki)

9788853613691

szt.

1

 

24.

Super Bis Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788881480975

szt.

1

 

25.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

1

 

26.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

1

 


 

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 84/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2020 r.

 

Lp.

Nazwa

 

Numer inwentarzowy

J.m

Ilość

Uwagi

1.

Sprach Fluss

9783191417512

szt.

1

 

2.

Sprachrätsel Landeskunde A2-B2

9783192095818

szt.

1

 

3.

Zwischendurch mal ... kurze Geschichten

9783193610027

szt.

1

 

4.

Zwischendurch mal Landeskunde

9783193010025

szt.

1

 

5.

Zwischendurchmal... Projekte

9783193910028

szt.

1

 

6.

Zwischendurch mal Gedichte

9783193510020

szt.

1

 

7.

Tablice Język niemiecki

9788366136533

szt.

1

 

8.

Szenisches Lernen

9783190517510

szt.

1

 

9.

Herz oder Pistole? Kommunikatives fur den DaF-Unterricht

9783190117512

szt.

1

 

10.

Das Zauberbuch bildkarten Starter

9788853605702

szt.

1

 

11.

44 Aussprachespiele

9783126751872

szt.

1

 

12.

Spuren im Schnee +CD. Niveau zwei A2

9788853006301

szt.

1

 

13.

Eine Kleine Deutschmusik Lieder + ubungs

9783126063913

szt.

1

 

14.

Eine Kleine Deutschmusik audio cd

9783126063920

szt.

1

 

15.

Niemiecki Gramatyka z ćwiczeniami

9788377887486

szt.

1

 

16.

Małe tablice Język niemiecki 2017

9788373504264

szt.

1

 

17.

111 Theaterspiele

9783834623935

szt.

1

 

18.

Kreativ schreiben

9783190417513

szt.

1

 

19.

Mapa Niemcy, Austria, Szwajcaria (wersja niemieckojęzyczna)

9788374093293

szt.

1

 

20.

Flaga-Niemcy 70x110

0000000006S

szt.

1

 

21.

Schnitzeljagd Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788853619334

szt.

1

 

22.

Verben Bingo - gra językowa (niemiecki)

9788853611772

szt.

1

 

23.

Lasst uns einkaufen! - gra językowa (niemiecki)

9788853613691

szt.

1

 

24.

Super Bis Deutsch - gra językowa (niemiecki)

9788881480975

szt.

1

 

25.

Wechselspiel Junior. Bilder & mehr

9783126065276

szt.

1

 

26.

Zwischendurch mal Spiele

9783193410023

szt.

1

 


udostępnił: Adrianna Jerzyk, wytworzono: 2020/02/26, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/02/26 08:51:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/02/26 08:51:43 modyfikacja wartości
Marta Braun 2020/02/26 08:50:25 nowa pozycja