Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 427/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/08/14

Data wejścia w życie: 2020/08/14


ZARZĄDZENIE NR 427/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Straż Miejska w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

 § 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w zarządzeniu, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta
Zastepca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
 


udostępnił: Wydzial Informatyki, wytworzono: 2020/08/14, odpowiedzialny/a: Janusz Żyliński, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/08/14 09:43:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/08/14 09:43:33 nowa pozycja