Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 205/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/04/29

Data wejścia w życie: 2020/04/29


Zarządzenie Nr 205/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 64/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 282/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2019 r.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 - 4 otrzymują brzmienie:

„2) Jacek Karpowicz – inspektor w Biurze Prezydenta Miasta;

3) Mirosław Lisewski – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami;

4) Anna Musiał – podinspektor w Biurze Rady Miasta”;

2) uchyla się pkt 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2020/05/06, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2020/05/06 13:22:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2020/05/06 13:22:34 nowa pozycja