Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 21/20 w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

Data podpisania: 2020/01/16

Data wejścia w życie: 2020/02/01


ZARZĄDZENIE NR 21/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie cennika korzystania z gminnych obiektów sportowych

 

Na podstawie § 2 i § 4 Uchwały Nr XII/450/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz upoważnienia Prezydenta

Miasta Szczecin do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz.1) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Cennik korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących

w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, stanowiący załącznik

do Zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek

Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie”.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 430/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października

2017 roku w sprawie cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WS, wytworzono: 2020/01/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Ewa Szczepańska, dnia: 2020/01/17 09:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Szczepańska 2020/01/17 09:35:47 nowa pozycja