Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 552/20 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Data podpisania: 2020/10/28

Data wejścia w życie: 2020/10/28


Zarządzenie Nr 552/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 3.150.683,20 zł,
z tego:

1) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 3.136.724,20 zł.

2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.959,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 43/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 50/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 53/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 86/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 93/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 95/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 108/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 125/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 130/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 140/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 144/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 145/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 148/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 151/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 162/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 163/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 165/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 168/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 177/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 178/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 179/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 180/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 192/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 199/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 201/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 203/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 208/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 215/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 226/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 243/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 244/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 246/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 264/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 266/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 268/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 270/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 277/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 285/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 290/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 293/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 294/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 305/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 306/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 307/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 308/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 309/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 315/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 316/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 334/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 342/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 343/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 348/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 358/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 363/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 398/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 402/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 403/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 404/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 419/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 434/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 437/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 443/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 444/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 464/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 465/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 477/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 września 2020 r., Zarządzenie Nr 505/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2020 r., Zarządzenie Nr 506/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2020 r., Zarządzenie Nr 526/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2020 r., Zarządzenie Nr 543/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2020 r., Zarządzenie Nr 544/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2020 r., wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań
na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/10/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Kamila Sander, dnia: 2020/11/02 08:49:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Sander 2020/11/02 08:49:19 nowa pozycja