Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 418/19 w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Data podpisania: 2019/10/03

Data wejścia w życie: 2019/10/03


 

Zarządzenie Nr 418/19
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie ustanowienia Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową
w dziedzinie:

1) nauk ścisłych i przyrodniczych;

2) nauk humanistyczno – społecznych;

3) nauk inżynieryjno – technicznych;

4) nauk medycznych i nauki o zdrowiu.

2. Za pracę naukową rozumie się: rozprawy doktorskie, prace magisterskie, inżynierskie
i licencjackie.

§ 2. Zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 4. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym;

2) Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca  2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje;

3) Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: Iwona Łabaziewicz, wprowadził/a: Marta Braun, dnia: 2019/10/09 12:32:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Braun 2019/10/09 12:32:47 nowa pozycja