Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 76/17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców

Data podpisania: 2017/02/24

Data wejścia w życie: 2017/03/01


                                                  ZARZĄDZENIE NR 76/17

                                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                   z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz

kolejnych zastępców

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 57/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych

zastępców w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zastępca Prezydenta Miasta - Daniel Wacinkiewicz,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.

                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                            Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/02/24, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2017/02/27 11:06:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2017/02/27 11:06:22 nowa pozycja