Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 242A/17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/06/02

Data wejścia w życie: 2017/06/02


Zarządzenie Nr 242A/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 5 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 2260) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 624/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Liczba uzyskanych punktów odpowiada procentowemu wskaźnikowi wysokości nagrody rocznej obliczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym, według poniższej tabeli:

 

Lp.

Suma uzyskanych punktów

Procentowy wskaźnik wysokości nagrody rocznej

obliczonej od przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym

1.

17 – 20 pkt.

60 %

2.

21 – 25 pkt.

od 61 % do 80 %

3.

26 – 30 pkt.

od 81 % do 100 %

4.

31 – 33 pkt.

od 101 % do 150 %

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

 Piotr Krzystek 


 


udostępnił: WK, wytworzono: 2017/06/19, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2017/06/21 12:40:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2017/06/21 12:40:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/06/21 12:38:02 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/06/21 12:17:34 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/06/19 14:12:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/06/19 14:09:10 nowa pozycja