Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 103/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2017 rok

Data podpisania: 2017/03/17

Data wejścia w życie: 2017/03/17


ZARZĄDZENIE NR 103/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 marca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2017 rok

 

    Na podstawie art. 148 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 504/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2017 rok:
1) załącznik Nr 1 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2017 rok odrębnymi ustawami - dotacje, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) załącznik Nr 2 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2017 rok odrębnymi ustawami - wydatki, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) załącznik Nr 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin na 2017 rok odrębnymi ustawami - dochody budżetu państwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/03/22, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Siewruk, dnia: 2017/03/22 12:16:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Siewruk 2017/03/22 12:16:08 modyfikacja wartości
Anna Siewruk 2017/03/22 12:13:43 nowa pozycja