Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 147/17 w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień

Data podpisania: 2017/04/06

Data wejścia w życie: 2017/04/06


ZARZĄDZENIE NR 147/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnień


    Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenia Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379; z 2014 r. poz. 1198, z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. uzgodnień w następującym składzie:


1) Agata Baran - Przewodniczący Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
2) Iwona Potrykus - Członek Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty
3) Małgorzata Cis - Członek Główny Specjalista w Wydziale Oświaty
4) Katarzyna Dudczak - Członek Inspektor w Wydziale Oświaty
5) Mariola Gadomska - Członek Radca Prawny w Biurze Prawnym
6) Edyta Ksiąg - Protokolant Inspektor w Wydziale Oświaty


2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Miasta Szczecin w celu przygotowania projektu regulaminu określającego składniki wynagrodzenia nauczycieli.


§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2017/04/12, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2017/04/12 14:48:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2017/04/12 14:48:09 nowa pozycja