Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 91/17 w sprawie konkursu na kandydata na stanowsko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie

Data podpisania: 2017/03/09

Data wejścia w życie: 2017/03/09


ZARZĄDZENIE NR 91/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego w Szczecinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 337, 423 i 1505, z 2016 r. poz. 1020) w związku z § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Postanawiam ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Współczesnego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.
2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru, określonym w ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
3. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego wyznaczam na dzień wejścia w życie zarządzenia, a przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego na dzień 16 czerwca 2017 r.
§ 2. Zarządzenie w sprawie konkursu należy podać do wiadomości pracownikom Teatru Współczesnego w sposób przyjęty w tej instytucji.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do zarządzenia, należy przekazać do publikacji w dzienniku o zasięgu regionalnym „Kurier Szczeciński” i w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym „Rzeczpospolita” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektorowi Wydziału Kultury.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/03/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2017/03/17 08:51:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2017/03/17 08:51:17 nowa pozycja