Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 431/17 w sprawie przyznawania marki "Zrobione w Szczecinie"

Data podpisania: 2017/10/03

Data wejścia w życie: 2017/10/03


ZARZĄDZENIE NR 431/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z § 1 pkt 16 lit. c Zarządzenia Nr 414/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 września 2017 r. sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 241/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/11/29, odpowiedzialny/a: Prezydent Miasta, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2018/01/08 09:39:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2018/01/08 09:39:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 13:36:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/29 12:58:12 nowa pozycja