Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 85/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki

Data podpisania: 2017/03/02

Data wejścia w życie: 2017/03/02


ZARZĄDZENIE NR 85/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 marca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki


    Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 62/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:
1) skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2017/03/06 13:56:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2017/03/06 13:56:52 nowa pozycja