Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 198/17 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017 roku

Data podpisania: 2017/05/17

Data wejścia w życie: 2017/05/17


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948oraz z 2017 r poz. 730) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i poz. 2255, z 2017 r. poz. 61 i poz. 245), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.Powołuję następujące zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin w 2017rokuoraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:

1) Zespół spisowy nr 1 - Papiery wartościowe w postaci materialnej i pozostałe depozyty

Przewodniczący:

a) Natalia Wiechetek – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,       

Członkowie:

b) Katarzyna Rutkowska – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości,   

c) Ewa Wegner – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

2) Zespół spisowy nr 2 – środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Przewodniczący:

a) Ryszard Ochocki – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Członkowie:

b) Agnieszka Bylińska – Główny Specjalista  w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

c) Monika Kwiecińska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Osoby obecne przy spisie zdawczo-odbiorczym:

d) Jan Swalski – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – osoba zdająca,

e) Agnieszka Towarnicka - Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – osoba przejmująca;

3) Zespół spisowy nr 3 – środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej
i wodnej zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: WGKiOŚ)

Przewodniczący:

a) Lesław Rodak – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

b) Monika Małachowska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) Izabela Matuszczak – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Osoba odpowiedzialna za ewidencję środków trwałych obecna przy spisie:

d) Anna Strzelczak – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

4) Zespół spisowy nr 4 – środki trwałe, pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Rad Osiedli zarządzane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący:

a) Aneta Nowakowska - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

b) Irena Błachowiak – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) Katarzyna Wełyczko - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Osoby obecne przy spisie:

d) przewodniczący poszczególnych Rad Osiedli;

5) Zespół spisowy nr 5 – rzeczowe aktywa obrotowe znajdujące się w magazynie Urzędu Miasta Szczecin

Przewodniczący:

a) Emilia Stolarz – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu,

Członkowie:

b) Jolanta Borak – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu,

c) Marek Pason – Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Osoba odpowiedzialna materialnie obecna przy spisie:

d) Marianna Zając – Starszy Magazynier w Biurze Obsługi Urzędu;

6) Zespół spisowy nr 6 – sprzęt dekoracji Miasta, masa spadkowa – zarządzane przez Biuro Obsługi Urzędu

Przewodniczący:

a) Matylda Maryniak – Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu,

Członkowie:

b) Karolina Sobańska – Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu,

c) Ryszard Ochocki – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Osoba odpowiedzialna materialnie obecna przy spisie:

d) Teresa Okoń – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu;

7) Zespół spisowy nr 7 – środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane przez Wydział Kultury

Przewodniczący:

a) Cezary Cichy – Główny Specjalista w Wydziale Kultury,

Członkowie:

b) Joanna Kozakowska – Główny Specjalista w Wydziale Kultury,

c) Anna Potok – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości,

Osoba odpowiedzialna materialnie obecna przy spisie:

d) Norbert Wagner – Główny Specjalista w Wydziale Kultury.

§ 2.Zobowiązuję przewodniczących zespołów do:

1) przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin;

2) terminowego (3 dni po zakończeniu spisu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych, sprawozdania oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem;

3) rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 3.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017roku, ustalonym odrębnym zarządzeniem.

§ 4.Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5.Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyniku inwentaryzacji.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2017/05/23, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2017/05/24 13:23:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2017/05/24 13:23:55 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/24 13:22:47 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2017/05/23 08:27:59 nowa pozycja