Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 148/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/04/06

Data wejścia w życie: 2017/04/06


ZARZĄDZENIE NR 148/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin


Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz .446, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 9 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj.Zachodniopomorskiego, poz. 2048) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 363/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2016r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 109/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 marca 2017r.) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dr hab. Bartłomiej Otocki - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WK, wytworzono: 2017/04/19, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2017/04/19 14:25:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2017/04/19 14:25:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2017/04/19 14:24:42 nowa pozycja