Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 436/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych

Data podpisania: 2017/10/06

Data wejścia w życie: 2017/10/06


ZARZĄDZENIE NR 436/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935) w związku z § 31 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1310 i 2553, z 2014 r. poz. 573 oraz z 2017 r. poz. 2683) zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 317/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw pracowni artystycznych (zm. Zarządzenie Nr 412/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2015 r.) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję do spraw pracowni artystycznych w składzie:
Przewodniczący:
1) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie:
2) Halina Stanisz – Główny Specjalista w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;
3) Iwona Dubiel - Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych;
4) Krzysztof Krzywiński - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Szczecinie, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie;
5) Jakub Lewiński - Stowarzyszenie Twórcze Artystów Rzeźbiarzy w Szczecinie;
6) Danuta Piotrowska - Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg w Szczecinie;
7) Zbigniew Romańczuk - Akademia Sztuki w Szczecinie;
8) Danuta Dąbrowska - Wojciechowska - Akademia Sztuki w Szczecinie;
9) Stanisław Ruksza – Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie;
Sekretarz:
10) Joanna Kozakowska - Główny Specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2017/10/16, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2017/10/16 13:17:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2017/10/16 13:17:35 nowa pozycja