Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 94/17 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2017 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2017/03/09

Data wejścia w życie: 2017/04/01


Zarządzenie Nr 94/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2017 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,  z 2015 r. poz. 1310, 1359 i 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, 1583, 2174 i 1948) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2017 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, ul. Krucza 17                                                             3 047,77 zł

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" w Szczecinie, ul. Romera 21-29                                                                             3 062,92 zł

3) Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6   3 937,27 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1 oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 73/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2016 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/03/14, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2017/03/14 11:13:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2017/03/14 11:13:52 nowa pozycja