Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 128/17 w sprawie zwolnienia z opłat uiszczanych za lokal mieszkalny zapewniony zapraszanym przez Gminę Miasto Szczecin rodzinom polskiego pochodzenia zamieszkującym wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Data podpisania: 2017/03/30

Data wejścia w życie: 2017/03/30


ZARZĄDZENIE NR 128/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 marca 2017 r.

 

w sprawie zwolnienia z opłat uiszczanych za lokal mieszkalny zapewniony zapraszanym przez
Gminę Miasto Szczecin rodzinom polskiego pochodzenia zamieszkującym wschodnią część
Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr XII/284/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do podjęcia działań zmierzających do umożliwienia osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zapewnia się zapraszanym przez Gminę Miasto Szczecin rodzinom polskiego pochodzenia zamieszkującym wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zwolnienie z opłaty za czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez okres sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy najmu.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

 

Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2017/03/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Obsługi Interesantów, wprowadził/a: Magdalena Gruber, dnia: 2017/04/03 11:41:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Gruber 2017/04/03 11:41:55 modyfikacja wartości
Magdalena Gruber 2017/04/03 11:26:53 nowa pozycja