Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 212/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach

Data podpisania: 2017/05/23

Data wejścia w życie: 2017/05/23


                                      ZARZĄDZENIE NR 212
                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                       z dnia 23 maja 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w ramach
programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy
Komisji.


Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 Programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu”,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/1061/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany
uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina” ( zm.
Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r.) zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 177/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do
realizacji Programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz ustalenia regulaminu pracy
Komisji, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuję Komisję ds. realizacji programu „Szczecin bez azbestu”, zwaną dalej
Komisją, w składzie: Przewodniczący:
1) Edward Maliszewski – jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;
Zastępca Przewodniczącego:
2) Dariusz Januszek – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta
Szczecin; Członkowie:
3) Lesław Rodak - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta
Szczecin;
4) Monika Małachowska-Wasylko – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Szczecin; Sekretarz:
5) Elżbieta Jechna – jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                     wz. Prezydenta Miasta
                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                     Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2017/05/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/06/30 14:59:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/06/30 14:59:06 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2017/06/30 14:53:03 nowa pozycja