Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 183/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

Data podpisania: 2017/05/05

Data wejścia w życie: 2017/05/05


 

 

ZARZĄDZENIE NR 183/17

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 maja 2017 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791) oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXXVI/1073/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od  Alkoholu w Szczecinie, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2017/05/09, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2017/05/09 12:55:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2017/05/09 12:55:09 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2017/05/09 12:40:32 nowa pozycja