Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 382/17 w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/08/25

Data wejścia w życie: 2017/08/25


                                     ZARZĄDZENIE NR 382/17
                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                      z dnia 25 sierpnia 2017 r.


w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań administracyjnych w Urzędzie
Miasta Szczecin, dla potrzeb których wymagana jest wiedza specjalistyczna z zakresu wyceny
nieruchomości, wprowadza się „Procedurę powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla
potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin”, stanowiącą
załącznik do zarządzenia.


§ 2. Postępowania administracyjne, o których mowa w § 1, dotyczą zadań realizowanych
w Urzędzie Miasta Szczecin przez:
1) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości;
2) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;
3) Wydział Inwestycji Miejskich.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów, o których mowa
w § 2 zarządzenia, realizującym zadania prowadzone na podstawie Kodeksu postępowania
administracyjnego, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna o charakterze opinii biegłego
o wartości nieruchomości.


§ 4. Zarządzenie stosuje się do postępowań administracyjnych wszczętych po dniu wejścia
w życie zarządzenia oraz do postępowań wszczętych przed dniem wejścia zarządzenia w życie,
w których dotychczas nie powołano biegłego rzeczoznawcy majątkowego .


§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                         Prezydent Miasta
                                                                         Piotr Krzystek


udostępnił: , wytworzono: 2017/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/08/30 08:34:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/08/30 08:34:24 nowa pozycja