Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 507/17 ZARZĄDZENIE NR 507/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017

Data podpisania: 2017/11/23

Data wejścia w życie: 2017/11/23


ZARZĄDZENIE NR 507/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017


Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXVIII/728/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017 (zm. Uchwała Nr
XXXIII/896/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 467 /17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej
i społecznej na rok 2017, załącznik - Przesunięcia środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej na rok 2017 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie.


§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. społecznych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

 

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/11/23, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska, dnia: 2017/12/01 14:39:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2017/12/01 14:39:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska 2017/12/01 13:55:23 nowa pozycja