Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 520/17 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/12/01

Data wejścia w życie: 2017/12/04


                                               ZARZĄDZENIE NR 520/17
                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                 z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki społecznej i zdrowotnej w Gminie
Miasto Szczecin


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.,
Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie
Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.,
Zarządzenie Nr 459/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r.) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Powołuję Panią MARIĘ ILNICKĄ-MĄDRY na Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki
społecznej i zdrowotnej w Gminie Miasto Szczecin.
§ 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1, jest w szczególności:
1) inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz rozpoznawanie potrzeb i możliwości Gminy Miasto
Szczecin w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej;
2) promowanie programów dotyczących polityki społecznej i zdrowotnej;
3) monitorowanie zmian ustawowych związanych z realizacją powierzonych zadań;
4) współpraca z administracją rządową i samorządową, Narodowym Funduszem Zdrowia,
uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w obszarze polityki
społecznej i zdrowotnej;
5) konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących Gminy Miasto Szczecin z obszaru polityki
społecznej i zdrowotnej oraz monitorowanie wdrażania zmian;
6) działalność informacyjno-edukacyjna w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki;
7) organizowanie, udział oraz reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w oficjalnych
spotkaniach, pracach zespołów, grupach roboczych i innych spotkaniach związanych z realizacją
powierzonych zadań.
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do
współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2017r.


                                     Prezydent Miasta
                                     Piotr Krzystek


udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/12/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/12/04 14:11:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/12/04 14:11:14 nowa pozycja