Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 470/17 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Data podpisania: 2017/10/27

Data wejścia w życie: 2017/10/27


ZARZĄDZENIE NR 470/17

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin do przeprowadzenia

postępowania i udzielenia zamówienia publicznego

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 oraz z 2016 r. poz. 1020) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznacza się jednostkę budżetową Gminy Miasto Szczecin pn. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej „DomKombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w związku z wykonaniem zadania pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i profesjonalnej, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, usług pralniczych, konserwacji dźwigów osobowych na 2018 r. dla Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie".

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych, o których mowa

w §1.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/10/27, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2017/11/06 14:41:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2017/11/06 14:41:08 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2017/11/06 14:40:40 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2017/11/06 14:32:01 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2017/11/06 14:29:19 nowa pozycja