Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 243/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wspłłczesnego w Szczecinie oraz okreslenia szczegółowego trybu pracy komisji

Data podpisania: 2017/06/14

Data wejścia w życie: 2017/06/14


ZARZĄDZENIE NR 243/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji


Na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz w związku z § 4,5,6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co nastepuje :
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 223/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1 Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 9.00 w pokoju 170,
2) II etap w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 170.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2017/06/14 13:58:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2017/06/14 13:58:41 nowa pozycja