Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 131/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu „Zmniejszenie

Data podpisania: 2017/03/31

Data wejścia w życie: 2017/03/31


                                                      ZARZĄDZENIE NR 131/17
                                                  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                     z dnia 31 marca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu „Zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA”


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 25 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.)w związku
z realizacją Programu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – zarządzam
co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 112/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2016r. w sprawie
powołania Zespołu ds. realizacji Programu "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie
- Etap II - Program KAWKA" wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1:
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Agnieszka Wojciechowska - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości”,
b) po pkt 19 dodaje się wyrażenie oraz pkt 20 i 21 rozpoczynające się po tym wyrażeniu
w brzmieniu:
"Specjaliści ds. planowania, monitorowania i weryfikowania budżetu Programu:
20) Barbara Szczepaniak - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta,
21) Dorota Szut - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta„;
2) w § 4 po pkt 13 lit. h dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
"14) Specjaliści ds. planowania, monitorowania i weryfikowania budżetu Programu:
a) koordynacja dysponentów środków finansowych w zakresie ustalenia budżetu projektu (łączne
nakłady),
b) weryfikacja zgodności zapisów budżetowych projektu z zapisami przedsięwzięć w Wieloletniej
Prognozie Finansowej,
c) monitorowanie zgodności dotacji po stronie dochodów i wydatków,
d) współpraca z dysponentami środków finansowych projektu w zakresie planu budżetu i jego
zmian,
e) analiza i kontrola prawidłowości planowania środków finansowych projektu w kontekście
zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych,
f) opracowywanie analiz liczbowych w zakresie planu, jego zmian oraz wykonania budżetu
projektu,
g) przygotowywanie opinii dotyczących zmian planu projektu niezbędnych do wprowadzenia
w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin lub Uchwałą Rady Miasta Szczecin.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                                        Prezydent Miasta
                                                                                                                        Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2017/04/03, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2017/04/03 10:54:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2017/04/03 10:54:53 modyfikacja wartości
Aleksandra Zakrzewska 2017/04/03 10:54:10 nowa pozycja