Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 557/17 w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, które otrzymają dotację w 2018 roku

Data podpisania: 2017/12/28

Data wejścia w życie: 2017/12/28


ZARZĄDZENIE NR 557/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, które otrzymają dotację w 2018 roku

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z 2016 r. poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 2203) oraz § 7 Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/573/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4613) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych szkół publicznych, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2018 r., jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/01/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2018/01/08 15:02:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2018/01/08 15:02:43 nowa pozycja