Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 242/17 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Data podpisania: 2017/06/02

Data wejścia w życie: 2017/06/02


Zarządzenie Nr 242/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadaniapublicznego w ramach inicjatywy lokalne

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.857, z 2016 poz. 3243 oraz z 2017 roku poz. 345), zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 3 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania z mieszkańcami zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2017 (niedziela) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin;
2) badania opinii mieszkańców Szczecina poprzez umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Uwagi mieszkańców będą przyjmowane na adres: bop@um.szczecin.pl


§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.


§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.


§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                                                                         Prezydent Miasta


                                                                                                                                                                                                                          Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/06/06, odpowiedzialny/a: Marta Kaszubowska , wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/07/10 14:55:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/07/10 14:55:10 modyfikacja wartości
Marta Kaszubowska 2017/06/06 07:56:27 nowa pozycja