Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 72A/17 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu usług hotelarskich na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2017/02/22

Data wejścia w życie: 2017/02/22


ZARZĄDZENIE NR 72A/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu usług hotelarskich na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Urząd Miasta Szczecin do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu usług hotelarskich na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Postępowaniem, o którym mowa w § 1, objęte będą niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin:
1) Urząd Miasta Szczecin;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
3) Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie;
4) Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie;
5) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/06/07, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2017/06/07 12:03:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2017/06/07 12:03:10 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2017/06/07 12:03:05 nowa pozycja