Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 348/17 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Data podpisania: 2017/07/27

Data wejścia w życie: 2017/07/27


Zarządzenie Nr 348/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art.222ust4 i art.257pkt3ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz § 18Uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin zdnia 20grudnia 2016r. wsprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017rok (z późn. zm.) zarządzam, conastępuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany wzakresie wydatków na 2017rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie zzałącznikiem Nr1do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr15/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 9stycznia 2017r. wsprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2017r. (zm. Zarządzenie Nr28/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 19stycznia 2017r., Zarządzenie Nr45/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30stycznia 2017r., Zarządzenie Nr46/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30stycznia 2017r., Zarządzenie Nr50/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 31stycznia 2017r., Zarządzenie Nr72/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 22lutego 2017r., Zarządzenie Nr81/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 28lutego 2017r., Zarządzenie Nr82/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 28lutego 2017r., Zarządzenie Nr112/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 27marca 2017r., Zarządzenie Nr124/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 29marca 2017r., Zarządzenie Nr125/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30marca 2017r., Zarządzenie Nr126/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30marca 2017r., Zarządzenie Nr135A/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 31marca 2017r., Zarządzenie Nr151/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 10kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr152/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 10kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr177/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 27kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr178/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 28kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr225/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30maja 2017r., Zarządzenie Nr226/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 31maja 2017r., Zarządzenie Nr253/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 8czerwca 2017r., Zarządzenie Nr258/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 9czerwca 2017r., Zarządzenie Nr265/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 19czerwca 2017r., Zarządzenie Nr274/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 22czerwca 2017r., Zarządzenie Nr293/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 29czerwca 2017r., Zarządzenie Nr306/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 30czerwca 2017r., Zarządzenie Nr314A/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 3 lipca 2017r., Zarządzenie Nr324/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 5 lipca 2017r., Zarządzenie Nr347/17 Prezydenta Miasta Szczecin zdnia 27 lipca 2017r.,), wprowadzam zmiany w załączniku Nr4- Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej izadań na 2017rok, zgodnie zzałącznikiem Nr2do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur oraz Kierownikom Biur wymienionych wzałączniku Nr2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2017/07/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Dorota Szut, dnia: 2017/08/03 14:45:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Szut 2017/08/03 14:45:22 nowa pozycja