Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 414/17 w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina

Data podpisania: 2017/09/15

Data wejścia w życie: 2017/09/15


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz na podstawie § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Celem dbałości o rozwój społeczno - gospodarczy Szczecina i jego obszaru metropolitalnego, w ramach realizacji Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina, powierza się realizację poszczególnych projektów niżej wymienionym liderom:
1) Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
a) Projekt - ECOzmiany,
b) Projekt - Zakup ekologicznych autobusów,
c) Projekt - Powołanie Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej,
d) Projekty dzielnicowe: Północ, Śródmieście, Prawobrzeże, Zachód;
2) Kamila Bogusławska – Dyrektor Biura Strategii:
a) Projekt - 12,5 metra dla Szczecina,
b) Projekt - Akademicki Szczecin,
c) Projekt - Mare Dambiensis;
3) Agnieszka Belina – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich:
a) Projekt - Modernizacja ul. Floriana Krygiera ( autostrady Poznańskiej) wraz z budową ronda w Podjuchach połączona z analizą zasadności przebudowy odcinka od Ronda Hakena do Mostu Gryfitów w tzw. systemie „2+1”,
b) Projekt - Budowa węzła Łękno, w ciągu obwodnicy śródmiejskiej od ul. Arkońskiej,
c) Projekt - Przebudowa ul. Spacerowej od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego,
d) Projekt - Modernizacja ul. Szafera, od al. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej,
e) Projekt - Pierwszy etap przebudowy ul. Tama Pomorzańska,
f) Projekt - Przebudowa ul. Hożej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ul. Łącznej,
g) Projekt - Budowa linii tramwajowej na ul. Spacerowej od ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego i dalej do hali widowiskowo-sportowej,
h) Projekt - Budowa linii tramwajowej Gumieńce – C.H. Ster,
i) Projekt - Budowa Trasy Północnej od ul. Łącznej do Szosy Polskiej;
4) Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej- Projekt estetyzacji - streetArt;
5) Beata Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych:
a) Projekt - Zdrowie naszych dzieci,
b) Projekt - Szczecin Przyjazny Rodzinie,
c) Projekt - optymalizacja systemu wsparcia dla osób starszych w Gminie Miasto Szczecin ( budowa nowego Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera),
d) Projekt - Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku;
6) Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska:
a) Projekt - Jedna Ulica Rocznie,
b) Projekt - Zwiększenie roli rad osiedli w procesie inwestycyjnym Miasta;
7) Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Projekt - Senior w mieście;
8) Marek Gąsior- Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - Projekt - Centrum Tenisowe – modernizacja kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego;
9) Grzegorz Janowski – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty - Projekt -Ponadprogramowe zajęcia sportowe;
10) Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta- Projekt - Szczeciński Standard Językowy;
11) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Biurze Strategii - Projekt - Szczecińska Strefa Przemysłowa „Trzebusz – Dunikowo”;
12) Bożena Kowalewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich:
a) Projekt - Rozbudowa oraz modernizacja Szkoły Podstawowej nr 59,
b) Projekt - Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Pszczelnej;
13) Dorota Kozanecka – Zastępca Dyrektora Biura Strategii - Projekt - Lobbing na rzecz budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina;
14) Marek Kubik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o.:
a) Projekt - Strefa Północ,
b) Projekt - Karta Młodego Przedsiębiorcy:
- Wsparcie młodych przedsiębiorców,
- Program grantowy,
c) Projekt - Inwestor- invest in Szczecin;
15) Małgorzata Lis – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Szczecińskich Spółka z o.o. - Projekt - Turystyczny Szczecin;
16) Arkadiusz Litwiński– Zastępca Dyrektora Biura Strategii:
a) Projekt - Morska Strefa Przemysłowa,
b) Projekt - Działania służące rozwojowi gospodarki morskiej,
c) Projekt - Stworzenie marki „Zrobione w Szczecinie”;
17) Krzysztof Mechliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Szczecin - Projekt -Rozwój zadań Straży Miejskiej, w szczególności poprzez projekty „Strażnik osiedlowy” oraz „Strażnik szkolny”;
18) Iwona Miłosz – Kierownik Działu Lokali Użytkowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych - Projekt - Akcja pustostan;
19) Iwona Miller- Rutkowska – Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych - Projekt -Nowa Gontynka – budowa Aquaparku;
20) Anna Nawacka – Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta - Projekt - Priorytet dla prac planistycznych w obszarach Miasta z zabudową historyczną (Pogodno, Stare Miasto-Starówka, Centrum, Dąbie) oraz osiedli mieszkaniowych z tzw. „wielkiej płyty”;
21) Ireneusz Nowak – Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółka z o.o. - Projekt - Wodna Brama Europy;
22) Wojciech Olbryś – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - Projekt - Stadion Piłkarski – modernizacja stadionu miejskiego;
23) Aleksandra Piasecka- Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin, Biuro Prezydenta Miasta- Projekt - Wsparcie projektów gospodarczych poprzez relacje międzynarodowe Skandynawia- Niemcy;
24) Łukasz Pundyk – Dyrektor Centrum Żeglarskiego - Projekt - Centrum Żeglarskie- kontynuowanie projektu Centrum Żeglarskiego;
25) Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej - Projekt - Węzeł Łasztownia – nowy wjazd do portu;
26) Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty:
a) Projekt - Nauki ścisłe,
b) Projekt - Rada Przemysłowo-Dydaktyczna,
c) Projekt - Fakultety szczecińskie,
d) Projekt - Rozwój programów wsparcia dla uczniów,
e) Projekt - Wsparcie dla kadry nauczycielskiej;
27) Szczepan Stempiński - Doradca Prezydenta ds. bezpieczeństwa - Projekt - Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Mieście, m.in. poprzez monitoring;
28) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - Projekt - Rozwój, wspieranie i promocja prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych w wymiarze krajowym, europejskim i światowym;
29) Ewa Słodkowska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu - Projekt - Miejsce Spotkań Willa Lentza;
30) Jarosław Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych:
a) Projekt - Lokum dla Ucznia;
b) Projekt - Utworzenie nowego przedszkola na Prawobrzeżu;
31) Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych:
a) Projekt - Budżet obywatelski,
b) Projekt - „Konsultuj Szczecin”;
32) Anna Szotkowska – Zastępca Dyrektora w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych - Projekt zwiększenie puli środków na program „Zielone podwórka” oraz wprowadzenie programu „Zielone przedogórdki”;
33) Grażyna Szotkowska - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o -Projekt- budowa żłobka miejskiego w ramach STBS;
34) Radosław Tumielewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego:
a) Projekt - Przygotowanie koncepcji II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju od pętli Turkusowa,
b) Projekt - Analiza i aktualizacja dotychczasowego systemu komunikacji miejskiej,
c) Projekt - Sieć drogowo- transportowa dopełniona Metropolitalnym Systemem Parkingowo-Przesiadkowym w skład którego wchodzą następujące elementy:
- Modernizacja węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej,
- Rozpoczęcie budowy sytemu parkingów „Park & Ride”,
d) Projekt - SIM (System Informacji Miejskiej);
35) Tomasz Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych:
a) Projekt - Teatr Letni,
b) Projekt - Modernizacja szczecińskich kąpielisk otwartych – Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz;
36) Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - Projekt - Utworzenie wspólnego zespołu prezydencko-marszałkowskiego do spraw pozyskiwania inwestorów w ścisłej współpracy z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów;
37) Roman Walaszkowski – Dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego:
a) Projekt - Udział w projekcie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w oparciu o realizowane studium wykonalności,
b) Projekt - Rozwój metropolitalnego systemu rowerowego;
38) Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Tramwajów Szczecińskich Spółka z o.o.:
a) Projekt - Modernizacja linii tramwajowych, m.in. ul. Powstańców Wielkopolskich, pętla Pomorzany, ul. Kolumba, Plac Rodła, al. Wyzwolenia, Plac Zwycięstwa, pętla Niebuszewo, Zajezdnia Golęcin,
b) Projekt - Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego i częściowo niskopodłogowego.

§ 2. Liderzy odpowiadają za realizację powierzonego projektu, a w szczególności:
1) podejmowanie rozstrzygnięć związanych z wdrażaniem projektu;
2) nadzorowanie prawidłowości realizacji projektu;
3) sprawozdawczość;
4) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej projektu.
§ 3. Liderzy, o których mowa w § 1 zapewniają organizację poszczególnych projektów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina w ramach organizowanych przez liderów zasobów osobowych.
§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do współpracy z liderami projektów.
§ 5. Koordynację całości wdrożenia Porozumienia oraz nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 459/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 358/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2016 r.).
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: , wytworzono: 2017/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/11/29 14:19:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/11/29 14:19:33 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/09/25 13:29:50 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/09/25 13:28:04 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/09/25 13:27:06 nowa pozycja