Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 211/17 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/05/23

Data wejścia w życie: 2017/05/23


Zarządzenie Nr 211/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin        ( zm. Zarządzenie Nr 56/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2017 ) w § 3 uchyla się ust. 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/05/23, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2017/07/04 09:33:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2017/07/04 09:33:45 nowa pozycja