Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 456/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017 roku

Data podpisania: 2017/10/19

Data wejścia w życie: 2017/10/19


ZARZĄDZENIE NR 456/17

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji  harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2017 roku 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 198/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta

Szczecin w 2017 roku, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Monika Małachowska-Wasylko Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Daria Radzimska – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;”.

2) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Urszula Żyłowska – Inspektor w Biurze Obsługi Urzędu,”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2017/10/25, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2017/10/25 09:46:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2017/10/25 09:46:28 nowa pozycja