Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 497/17 w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/11/15

Data wejścia w życie: 2017/11/15


                                                            ZARZĄDZENIE NR 497/17
                                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                              z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin


Na podstawie § 39 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu, zm. Uchwała
Nr LXI/1143/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r., Uchwała Nr XLIII/1264/14 Rady
Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3338)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam zbiorczy wynik wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin,
przeprowadzonych w dniu 26 października 2017 r.
2. Wykaz radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin XV kadencji zawiera
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta Urzędu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
Urzędu Miasta Szczecin.
                                                                  

                                                              Prezydent Miasta
                                                              Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2017/11/15, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/11/23 10:57:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/11/23 10:57:15 nowa pozycja