Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 226/16 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta

Data podpisania: 2016/06/14

Data wejścia w życie: 2016/06/14


ZARZĄDZENIE NR 226/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 czerwca 2016 r.


w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Na podstawie podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, poz. 352), art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do niezwłocznego zapewnienia wprowadzania kompletnych i aktualnych danych według właściwości jednostki organizacyjnej Urzędu do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i systemu informatycznego Uminet.


§ 2. Odpowiedzialność za redagowanie treści udostępnianych informacji ponoszą dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin oraz w szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Odpowiedzialność w zakresie administracji technicznej zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, w tym Biuletynu Informacji Publicznej ponosi Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, który odpowiada za:
1) zabezpieczanie serwerów i baz danych;
2) bieżącą aktualizację oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie zasobów informacyjnych;
3) zapewnienie stałego dostępu do serwisu zasobów informacyjnych z sieci Internet;
4) budowę struktury informacyjnej zasobów informacyjnych, tworzenie i modyfikację szablonów zasobów informacyjnych;
5) administrację grupami bezpieczeństwa i użytkownikami;
6) szkolenia operatorów zasobów informacyjnych w zakresie obsługi systemu;
7) tworzenie kopii zapasowych danych zasobów informacyjnych;
8) instalację i konfigurację narzędzi do wprowadzania treści informacji na stanowiskach osób publikujących dane.

§ 4. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur Urzędu Miasta Szczecin w podległych jednostkach organizacyjnych wyznaczają co najmniej dwóch pracowników odpowiedzialnych za redagowanie treści i publikowanie posiadanych informacji. Informację o ww. osobach należy przekazać niezwłocznie do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin i na bieżąco aktualizować.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta.


§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 389/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/14, odpowiedzialny/a: Anna Kalina- Dzwonkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/15 12:09:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:09:47 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:57:51 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:56:48 nowa pozycja