Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 226/16 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta

Data podpisania: 2016/06/14

Data wejścia w życie: 2016/06/14


ZARZĄDZENIE NR 226/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 czerwca 2016 r.


w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Na podstawie podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, poz. 352), art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do niezwłocznego zapewnienia wprowadzania kompletnych i aktualnych danych według właściwości jednostki organizacyjnej Urzędu do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin ze szczególnym uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i systemu informatycznego Uminet.


§ 2. Odpowiedzialność za redagowanie treści udostępnianych informacji ponoszą dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy działający poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin oraz w szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Odpowiedzialność w zakresie administracji technicznej zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, w tym Biuletynu Informacji Publicznej ponosi Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, który odpowiada za:
1) zabezpieczanie serwerów i baz danych;
2) bieżącą aktualizację oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie zasobów informacyjnych;
3) zapewnienie stałego dostępu do serwisu zasobów informacyjnych z sieci Internet;
4) budowę struktury informacyjnej zasobów informacyjnych, tworzenie i modyfikację szablonów zasobów informacyjnych;
5) administrację grupami bezpieczeństwa i użytkownikami;
6) szkolenia operatorów zasobów informacyjnych w zakresie obsługi systemu;
7) tworzenie kopii zapasowych danych zasobów informacyjnych;
8) instalację i konfigurację narzędzi do wprowadzania treści informacji na stanowiskach osób publikujących dane.

§ 4. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur Urzędu Miasta Szczecin w podległych jednostkach organizacyjnych wyznaczają co najmniej dwóch pracowników odpowiedzialnych za redagowanie treści i publikowanie posiadanych informacji. Informację o ww. osobach należy przekazać niezwłocznie do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin i na bieżąco aktualizować.


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta.


§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 389/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: , wytworzono: 2016/06/14, odpowiedzialny/a: Anna Kalina- Dzwonkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/15 12:09:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:09:47 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:57:51 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:56:48 nowa pozycja