Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 379/16 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2017

Data podpisania: 2016/10/07

Data wejścia w życie: 2016/10/07


ZARZĄDZENIE NR 379/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 października 2016 r.


w sprawie powołania Zespołu Opiniującego - Szczeciński Budżet Obywatelski 2017

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.) w związku z § 6 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Zespół Opiniujący zadania złożone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 w składzie:

Przedstawiciele Mieszkańców Szczecina:
1) Wojciech Krygier,
2) Jarosław Warchoł,
3) Małgorzata Zychowicz - Prus,
4) Piotr Bandurka,
5) Radosław Adamski,
6) Arkadiusz Lisiński,
7) Piotr Jasnowski,
8) Marek Kowalczyk,

Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
9) Aleksandra Białonowicz,
10) Dorota Korczyńska,
11) Mirosław Gosieniecki,
12) Kamil Pawlaczyk,

Radni Miasta Szczecin:
13) Jolanta Balicka,
14) Urszula Pańka,
15) Marek Duklanowski,
16) Rafał Niburski,

Przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin:
17) Paweł Szczyrski.

§ 2. Obsługę administracyjno - organizacyjną Zespołu Opiniującego zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2016/10/18, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2016/10/18 11:32:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2016/10/18 11:32:42 nowa pozycja