Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 320/22 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach

Data podpisania: 2022/07/15

Data wejścia w życie: 2022/07/15


ZARZĄDZENIE NR 320/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 18 ust. 1 i ust. 4 w związku z § 2 ust. 3 pkt 5 Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół Opiniujący Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, zwany dalej Zespołem Opiniującym, w którego skład wchodzi 22 członków:
1) przedstawiciele mieszkańców Miasta Szczecin:
a) Banaszek Tomasz,
b) Baranowski Jakub,
c) Bez Sinan,
d) Bielecka Monika,
e) Bujko Jacek,
f) Chruśliński Marcin,
g) Kołosowska Aleksandra,
h) Kosmala Krzysztof,
i) Maj Wojciech,
j) Malinowska – Wasiluk Agnieszka,
k) Mazan Bartłomiej,
l) Rudewicz Jacek,
m) Szyszkowski Michał,
n) Warchoł Jarosław;
2) przedstawiciele Rad Osiedli Miasta Szczecin:
a) Druciarek Joanna,
b) Marcinów Katarzyna,
c) Nowak Łukasz,
d) Zielonka Anna;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a) Adamski Radosław,
b) Osak Tomasz,
c) Zalewska Agnieszka;
4) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin - Zajdecki Mateusz.
§ 2. Powołuję Zespół Odwoławczy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, zwany dalej Zespołem Odwoławczym, w którego skład wchodzi 5 członków:
1) Augusiak Natalia;
2) Kuliszenko Tomasz;
3) Listwoń Łukasz;
4) Małecki Zbigniew;
5) Marcinów Mirosław.
§ 3. Zasady podejmowania decyzji przez Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, zwane dalej Zespołami, określa załącznik do Zarządzenia.
§ 4. 1. Członkom Zespołów nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Zespołów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Zespołów, składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Zespołów.
§ 5. Obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzeń Zespołów zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera
 


Załączniki:

 • ZARZĄDZENIE NR 320/22 (.pdf, 252 KB)
  Udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
  Odpowiedzialny(a): Wiktoria Zacha,
  Wytworzono: 2022/07/15,
  Opublikował(a): Wiktoria Zacha,
  dnia: 2022/07/19 10:42:00.
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2022/07/19, odpowiedzialny/a: Wiktoria Zacha, wprowadził/a: Wiktoria Zacha, dnia: 2022/07/19 10:40:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wiktoria Zacha 2022/07/19 10:40:33 nowa pozycja