Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 113/22 w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

Data podpisania: 2022/03/15

Data wejścia w życie: 2022/03/15


ZARZĄDZENIE NR 113/22

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 marca 2022 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 9 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4413 oraz z 2017 r. poz. 2326), zarządzam co następuje:

 

§ 1.Zarządzam wybory członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

§ 2.Ustalam kalendarz wyborczy oraz tryb i miejsce wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Określam wzór karty zgłoszeniowej kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie wraz z kartami uzupełniającymi, zwanej dalej kartą zgłoszeniową, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Określam wzór protokołu z wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 6.Traci moc Zarządzenie nr 368/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2022/03/15, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2022/03/17 08:26:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2022/03/17 08:26:15 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2022/03/17 07:51:46 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2022/03/17 07:51:01 nowa pozycja