Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 113/22 w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

Data podpisania: 2022/03/15

Data wejścia w życie: 2022/03/15


ZARZĄDZENIE NR 113/22

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 marca 2022 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 9 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4413 oraz z 2017 r. poz. 2326), zarządzam co następuje:

 

§ 1.Zarządzam wybory członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

§ 2.Ustalam kalendarz wyborczy oraz tryb i miejsce wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Określam wzór karty zgłoszeniowej kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie wraz z kartami uzupełniającymi, zwanej dalej kartą zgłoszeniową, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Określam wzór protokołu z wyborów członków Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 6.Traci moc Zarządzenie nr 368/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2022/03/15, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2022/03/17 08:26:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2022/03/17 08:26:15 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2022/03/17 07:51:46 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2022/03/17 07:51:01 nowa pozycja