Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 276/22 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/06/21

Data wejścia w życie: 2022/06/21


ZARZĄDZENIE NR 276/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 czerwca 2022 r.


w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 573/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021) zarządzam, co następuje :


§ 1.
Wprowadzam „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecin”, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wysokość opłat za nośniki, na których następuje udostępnienie informacji publicznej, określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat (zm. Zarządzenie Nr 483/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 października 2021 r.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                     wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                     Michał Przepiera
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2022/06/24, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2022/06/24 11:39:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2022/06/24 11:39:34 nowa pozycja