Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 525/18 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia

Data podpisania: 2018/12/10

Data wejścia w życie: 2018/12/10


ZARZĄDZENIE NR 525/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia
z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina”

Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina” zwany dalej Zespołem, w składzie:

Kierownik Zespołu:

1) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

Członkowie Zespołu:

2) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

3) Jarosław Bondar - Architekt Miasta;

4) Anna Nawacka - Górzeńska - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie;

5) Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin;

6) Radosław Tumielewicz - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiegow Szczecinie;

7) Krystian Wawrzyniak - Prezes Zarządu Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie;

8) Klaudia Kacprzyk - Dymek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin;

9) Sylwia Rogulska - Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;

10) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

11) Grzegorz Jankowski - Kierownik Referatu w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin;

12) Marcin Charęza - Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

13) Krzysztof Miler - Kierownik w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;

14) Krzysztof Gajewski - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Zespołu należy ocena projektu pn. „Poprawa komunikacji wyspy Łasztownia z lewym brzegiem Odry oraz położonymi na tym obszarze dzielnicami miasta Szczecina”, w związku z ogłoszeniem wstępnego memorandum informacyjnego, a w szczególności w zakresie:

1) potencjalnej lokalizacji inwestycji;

2) szczegółowego zakresu przedmiotowego inwestycji, z podziałem na ewentualne etapy;

3) czasu realizacji proponowanej inwestycji lub poszczególnych etapów;

4)  wymogów technicznych oraz warunków formalnych koniecznych do spełnienia w celu realizacji proponowanej inwestycji;

5) szacunkowej analizy kosztów realizacji inwestycji, ze wskazaniem proponowanych mechanizmów finansowania;

6) ewentualnej formy i zakresu partycypacji w realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego;

7) ogólnej informacji dotyczącej stopnia oddziaływania inwestycji na środowisko oraz poziomu emisji hałasu.

§ 3. Kierownik Zespołu odpowiada za koordynację prac Zespołu, a w szczególności:

1) podejmuje decyzje związane z oceną poszczególnych elementów projektu;

2) kontroluje poprawność oraz terminowość wykonywania obowiązków powierzonych Członkom Zespołu oraz ewentualnym podmiotom zewnętrznym;

3) przedkłada rekomendacje z prac Zespołu Prezydentowi Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/12/12 15:02:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/12/12 15:02:44 nowa pozycja