Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 364/18 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotyczacego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/08/14

Data wejścia w życie: 2018/08/14


Zarządzenie Nr 364/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Postępowaniem objęte będą jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin dla punktów poboru energii wyszczególnionych w załączniku do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr KrzystekZałączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2018/10/10, odpowiedzialny/a: dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2018/10/10 12:31:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2018/10/10 12:31:26 modyfikacja wartości
Elżbieta Stolarz 2018/10/10 12:31:08 nowa pozycja