Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 57/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kamituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich szczecina

Data podpisania: 2018/01/31

Data wejścia w życie: 2018/01/31


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz.130) oraz § 21 ust.3 Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 538/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 26/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania Kapituły Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina §1otrzymuje brzmienie:
„§1. Powołuje się Kapitułę Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, zwaną w dalszej części zarządzenia Kapitułą w składzie:
1) Janusz Charkiewicz - kapitan jachtowy, działacz żeglarski, członek zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezes Klubu Kapitanów Samotników, członek zarządu Yacht Klubu Polski;
2) Wojciech Jacobson - kapitan jachtowy, członek Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie, współtowarzysz morskich podróży kapitana Ludomira Mączki;
3) Radosław Kowalczyk - kapitan jachtowy, członek Klubu Żeglarskiego Bryza w Goleniowie, członek zarządu Klubu Kapitanów Samotników, Yacht Klubu Rzeczypospolitej w Świnoujściu oraz oceanTEAM;
4) Maciej Krzeptowski - dr nauk przyrodniczych, muzealnik morski, kapitan jachtowy, działacz żeglarski, honorowy Ambasador Szczecina, honorowy członek Rotary Club w Szczecinie, członek Yacht Klubu Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Piotr Owczarski - żeglarz, kajakarz, członek Komisji Historii Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Yacht Klubu Szczecin, pomysłodawca Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, Alei Żeglarzy w Szczecinie, organizator wypraw żeglarskich i kajakowych dla młodzieży;
6) Timm Stütz - artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator pomorskich łodzi Zeesboot’ów, honorowy członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystaw fotograficznych i publikacji, w tym o tematyce morskiej;
7) Leszek Zdawski - wicekomandor Floty Jachtowej Pomerania Rotary Club Szczecin, członek Rotary Club w Szczecinie, współwłaściciel firmy Legra sc;
8) Witold Zdrojewski - kapitan jachtowy, komandor Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie;
9) Hartmut Maertzke - komandor Stettiner Yacht Clubu z Lubeki (komandor Szczecińskiego Klubu Żeglarskiego);
10) Markus Durchlaub - przewodniczący studenckiego stowarzyszenia Regatta, członek Akademickiego Związku Żeglarzy w Greifswaldzie, dyrektor regat i sędzia;
11) Michał Kaczmarczyk - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
12) Ireneusz Nowak - Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/02/05, odpowiedzialny/a: E.Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2018/02/05 15:02:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2018/02/05 15:02:52 nowa pozycja