Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 385/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/08/27

Data wejścia w życie: 2018/08/27


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 45 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.
§ 8. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 8 do zarządzenia.
§ 9. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 9 do zarządzenia.
§ 10. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 10 do zarządzenia.
§ 11. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
§ 12. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 53 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 12 do zarządzenia.
§ 13. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 71 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 13 do zarządzenia.
§ 14. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szkoła Podstawowa Nr 44 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 14 do zarządzenia.
§ 15. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 15 do zarządzenia.
§ 16. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podległej Gminie Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku Nr 16 do zarządzenia.
§ 17. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w zarządzeniu, nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekazanych składników majątkowych.
§ 18. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin.
§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2018/09/07, odpowiedzialny/a: Janusz Żyliński, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2018/09/07 09:12:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2018/09/07 09:12:39 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/09/07 09:09:26 nowa pozycja