Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56153466

Aktualna strona: 4795

Wydrukowano: 793

Poradnik dla samorządowca

OPP – mini-poradnik samorządowca


Najważniejszymi sojusznikami mogą być samorząd lokalny i media. Oznacza to stworzenie lokalnej koalicji na rzecz 1%. Poniżej przykłady działań, które mogą w znaczący sposób zwiększyć wpływy z 1%.

Samorząd:

  • tworzy lokalną koalicję na rzecz 1% (lokalne OPP, media, biznes, samorząd),
  • zbiera informacje i na bieżąco aktualizuje dane na temat działających na jego terenie OPP (posiadających tu siedzibę), lista umieszczona jest na stronie internetowej samorządu,
  • podejmuje współpracę z lokalnymi urzędami skarbowymi oraz innymi lokalnymi urzędami (np. marszałkowskim, wojewódzkim, pracy, pocztowymi), realizuje z nimi wspólne działania– umieszcza w urzędach skarbowych informacje nt. działających na danym terenie OPP, organizuje we współpracy z OPP dyżury informacyjne dla podatników,
  • podejmuje współpracę z mediami i promuje wraz z nimi lokalne OPP – publikuje listę organizacji w gazetach poprzez nieodpłatne i odpłatne ogłoszenia i publikacje nt. OPP,
  • organizuje spotkania promujące lokalne OPP - w okresie rozliczenia PIT (styczeń – kwiecień),
  • organizuje wspólnie z innymi partnerami spotkanie wszystkich zainteresowanych OPP, które prezentują swoją działalność na scenie, na stoiskach,
  • podejmuje współpracę z lokalnym biznesem np. na opakowaniu produktu lokalnego (woda mineralna, miód, sok, chleb etc.) umieszczane są informacje na temat akcji 1%, zachęcające podatników do przekazywania odpisu na rzecz organizacji działających na naszym terenie,
  • rozsyła różną drogą (głównie e-mailową) apele o przekazywanie 1% do mieszkańców, ale również do prezesów firm, dyrektorów, aby oni sami skorzystali z tej możliwości i by zachęcali swoich pracowników,
  • współpracuje z biurami podatkowymi, przekazując im informacje o lokalnych OPP, by zachęcały one swoich klientów do czynienia odpisu 1% na ich rzecz.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin