Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79558513

Aktualna strona: 52705

Wydrukowano: 2982

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Bursa Szkolna Integracyjna

Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin
tel. 91 4346835
e-mail: bsi@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Jermina Powąska

Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1

Przylesie 17, 70-872 Szczecin
tel. 91 4621115
e-mail: mos1@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Danuta  Ruczko-Janda


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Nr 4
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2

Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin
tel. 91 4843641
e-mail: mos2@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Tomasz Błażniak


Uwagi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15, Gimnazjum Nr 52,
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Kamienna 22, 71-883 Szczecin
tel. 91 4538103
e-mail: mow@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Jerzy Lasak


Uwagi: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14 - Gimnazjum Nr 53 -
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Policka 3, 71-857 Szczecin
tel. 91 4538880
e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Iwona Olszewska


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 31 - Gimnazjum Specjalne Nr 51 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 1
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Czesława Piskorskiego

Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin
tel. 91 4845194
e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Lilianna Wilkowska


Uwagi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 17, Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 2
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszącychim. Ch. Andersena

Szpitalna 15, 70-115 Szczecin
tel. 91 4821151
e-mail: soswdn@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Alicja Zyska


Uwagi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dzieci Niesłyszących Nr 18 - Szkoła Podstawowa Nr 22 - Gimnazjum Nr 56 Przedszkole Nr 6 - II Uzupełniające LO
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima

Grzymińska 6, 71-711 Szczecin
tel. 91 4280086
e-mail: soswds@miasto.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Anna Twardochleb


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Nr 30 - Gimnazjum Nr 57 - XXVI Liceum Ogólnokształcące Dla Słabo Słyszących - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19 - Technikum Uzupełniające Nr 4
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin