Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze

Bursa Szkolna Integracyjna

Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin
tel. 91 4346835
e-mail: bsi@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Jermina Powąska

Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty , wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/09/04 12:15:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:15:40 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:31:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:18:32 nowa pozycja

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1

Przylesie 17, 70-872 Szczecin
tel. 91 4621115
e-mail: mos1@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Danuta  Ruczko-Janda


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Nr 4
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty , wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/09/29 10:14:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/09/29 10:14:02 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:15:52 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/11 13:26:32 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:34:10 modyfikacja wartości
Agata Tercjak 2006/10/06 15:01:46 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:08:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:02:00 nowa pozycja

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2

Jagiellońska 58, 70-382 Szczecin
tel. 91 4843641
e-mail: mos2@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: p.o. Dyrektor Joanna Przepiera


Uwagi: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19,  Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 11
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/02/24 12:39:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/02/24 12:39:28 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:19:21 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/11 13:28:43 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:35:34 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2007/11/07 14:36:05 modyfikacja wartości
Agata Tercjak 2006/10/06 14:59:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:07:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:12:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 13:59:40 nowa pozycja

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Kamienna 22, 71-883 Szczecin
tel. 91 4538103
e-mail: mow@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Jerzy Lasak


Uwagi: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14 - Gimnazjum Nr 53 -
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/09/04 12:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:19:07 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/11 13:27:50 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:37:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:06:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/03 13:37:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/03 13:37:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/03 13:36:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:12:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:00:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 13:57:17 nowa pozycja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Policka 3, 71-857 Szczecin
tel. 91 4538880
e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Iwona Olszewska


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 31 - Gimnazjum Specjalne Nr 51 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 1
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2018/09/17 12:39:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2018/09/17 12:39:33 modyfikacja wartości
Praktyka1 2016/10/20 13:31:00 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:18:54 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:38:36 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:11:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:12:54 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 13:48:49 nowa pozycja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Czesława Piskorskiego

Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin
tel. 91 4845194
e-mail: sosw2@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Lilianna Wilkowska


Uwagi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 17, Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 2
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/09/04 12:18:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:18:41 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/03/07 09:38:42 modyfikacja wartości
Dawid Milewski 2011/09/23 10:31:21 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/11 13:29:58 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:39:37 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2008/10/31 14:04:09 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2007/11/07 14:38:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:12:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:13:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 13:51:34 nowa pozycja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszącychim. Ch. Andersena

Szpitalna 15, 70-115 Szczecin
tel. 91 4821151
e-mail: soswdn@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Alicja Zyska


Uwagi: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dzieci Niesłyszących Nr 18 - Szkoła Podstawowa Nr 22 - Gimnazjum Nr 56 Przedszkole Nr 6 - II Uzupełniające LO
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Beata Trzos - Hrycyk, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/09/04 12:18:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:18:26 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2012/08/31 14:12:06 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/11 13:31:05 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:50:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/09/25 12:44:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/01/05 14:40:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:13:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:11:39 nowa pozycja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima

Grzymińska 6, 71-711 Szczecin
tel. 91 4280086
e-mail: soswds@miasto.szczecin.pl


Dyrektor jednostki: Anna Twardochleb


Uwagi: - Szkoła Podstawowa Nr 30 - Gimnazjum Nr 57 - XXVI Liceum Ogólnokształcące Dla Słabo Słyszących - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dzieci Słabo Słyszących Nr 19 - Technikum Uzupełniające Nr 4
Forma prawna:  Jednostka budżetowa 
udostępnił: Wydział Oświaty , wytworzono: 2003/11/20, odpowiedzialny/a: Lidia Korkus, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/09/04 12:18:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/09/04 12:18:11 modyfikacja wartości
Lidia Korkus 2011/04/08 14:51:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2006/01/05 14:41:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/04/14 10:16:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:14:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/20 14:05:02 nowa pozycja