Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381845

Aktualna strona: 64678

Wydrukowano: 1740

Prezydent Miasta Szczecin 2002-2006

Imię:Marian
Nazwisko:Jurczyk

Prezydent Miasta Szczecin 2002-2006, Marian Jurczyk, powołał swoich Zastępców i powierzył im prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu:

  • Anna Nowak - sprawy społeczne,
  • Andrzej Grabiec - sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych,
  • Leszek Dlouchy - sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miastaoraz przeciwdziałania bezrobociu,
  • Zbigniew Zalewski - sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej oraz gospodarowania mieniem.

Rada Miasta Szczecin na wniosek Prezydenta Miasta powołała Bohdana Roszkowskiego na stanowisko Sekretarza Miasta oraz Stanisława Lipińskiego na stanowisko Skarbnika Miasta. Na stanowisko dyrektora gabinetu Prezydent powołał panią Joannę Urban. Prezydent Miasta Szczecin jest organem wykonawczym, on sam dobiera sobie zastępców, ale decyzji nie podejmują kolegialnie. Podejmuje je Prezydent i jednoosobowo ponosi odpowiedzialność. Zadaniem Prezydenta jest przygotowanie budżetu i prowadzenie polityki: inwestycyjnej, finansowej, komunalnej w ramach uprawnień przyznanych też przez Radę Miasta Szczecin. Prezydent Marian Jurczyk pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa kierunki polityki zagranicznej miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, sprawuje nadzór nad komunikacją społeczną, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Marian Jurczyk urodził się w 1935 r. w Karczewicach, (woj. łódzkie). Jest absolwentem technikum ekonomicznego. W 1954 rozpoczął pracę w Stoczni Szczecińskiej jako dźwigowy, a nastepnie jako spawacz. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych brał udział w strajkach w Stoczni Szczecińskiej, należał do komitetów strajkowych. W sierpniu 1980 stanął na czele stoczniowego komitetu strajkowego, a następnie został wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia 1980 podpisał z przedstawicielami rządu PRL tzw. "porozumienie szczecińskie". Znalazł się w grupie siedmiu działaczy, którzy po internowaniu w grudniu 1981 r. zostali aresztowani pod zarzutem działań na szkodę państwa. Zwolniono go na podstawie amnestii w lipcu 1984 r. W lutym 1990 r. założył związek zawodowy "Solidarność 80". W 1997 został wybrany Senatorem RP, uzyskując poparcie 125 tysięcy głosów. W 1997 roku założył Niezależny Ruch Społeczny. Po wyborach samorządowych 1998 roku objął stanowisko Prezydenta Miasta Szczecina. W dniu 2 października 2002 został oczyszczony przez Sąd Najwyższy RP z oskarżenia o "kłamstwo lustracyjne". 10 listopada 2002 w bezpośrednich wyborach został wybrany na Urząd Prezydenta Szczecina, uzyskując poparcie 53.981 głosów. Żona Genowefa; syn Adam (rocznik 1958), i synowa - zginęli w 1982-gim roku. Marian Jurczyk jest bezpartyjny.

  • 10 listopada 2002 w pierwszych bezpośrednich wyborach Prezydenta Miasta został wybrany na ten Urząd, uzyskując poparcie 53.981 głosów.
  • W wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 Marian Jurczyk uzyskał poparcie: 4.013 głosów.

Lista załączników:
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2002  [185 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2003  [241 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2003 korekta  [128 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2005  [207 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2005 z 25 sierpnia  [123 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Marian Jurczyk - Oświadczenie Majątkowe 2004  [137 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Podział zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin  [52 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza i Skarbnika  [63 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin