Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kadencja 2019 -2023

Zadanie publiczne na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

Zadanie pn. Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w procedurze Otwartego Konkursu Ofert zlecono Sowarzyszeniu Konie i Natura. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 85 000,00 zł.


Celem zadania jest wspieranie i wzmacnianie potencjału kombatanckich organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz realizacja Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i pozostanie w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym i celem operacyjnym: Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej.
Zadanie polega na:
1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,
2) upamiętnianiu miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na pomniki, obeliski, tablice, epitafia, renowację pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy , zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,
3) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na przygotowanie i druk materiałów dokumentujących czyny, zbrojne i działalność niepodległościową oraz doznane represje, upamiętnianie wydarzeń historycznych, miejsc oraz postaci związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w kraju i za granicą, poprzez działalność wystawienniczą i filmową.

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/10/19, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2020/10/19 14:10:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2020/10/19 14:10:18 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2020/10/19 14:08:34 nowa pozycja